• nl
Taalkeuze

Infosessie: blik op de tewerkstelling in de overheid: what's new?

Datum: 20/04/2018

Graag kondigen wij - in navolging van onze eerdere sessies - opnieuw een opleiding aan specifiek voor alle HRM-actoren binnen overheidsinstanties. Omdat de boog van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) niet altijd gespannen kan staan, voorzien wij in een aantal andere verfrissende items voor u.

Op 25 mei 2018 is het zover: dan wordt de GDPR wetgeving onverkort van toepassing op alle Belgische werkgevers. Wij gaan kort in op de essentie van deze regelgeving en op de verplichtingen die voor u als werkgever hiermee gepaard gaan. Welke stappen moet ik ondernemen, welke interne documenten moet ik aanpassen en hoe informeer en sensibiliseer ik mijn mensen het best?

Daarnaast beweegt er ook op vlak van sociale wetgeving heel wat. Zo zijn er een aantal initiatieven die in de laatste rechte lijn zitten, maar ook een aantal zaken die intussen reeds definitief zijn. We denken hierbij onder andere aan interimarbeid binnen de publieke sector, nieuwe opzegtermijnen, loopbaansparen en een uitbreiding van het ouderschapsverlof. Ook is er intussen duidelijkheid geschapen rond enkele andere items (bv. hoorplicht bij dringende reden, uitbetaling vakantiedagen). Wij geven u alvast een handig overzicht.

Ook in het kader van de welzijnswetgeving willen wij tot slot twee thema’s aansnijden. Allereerst roept de confrontatie met een personeelslid waarvan vermoed wordt dat hij/zij onder invloed is van alcohol of drugs vaak vragen op naar wat nu concreet kan ondernomen worden. Mag er gebruik gemaakt worden van testen? Wat kan/moet hierover bepaald worden in het arbeidsreglement? Daarnaast heeft het wettelijk kader rond de re-integratie bij arbeidsongeschiktheid als voorwerp personeelsleden te re-integreren met als doel (al dan niet tijdelijk of definitief) aangepast of ander werk. Eventuele maatregelen kunnen daarenboven gepaard gaan met redelijke aanpassingen van de werkpost. De toepassing van dit kader en de eruit voortvloeiende maatregelen is voor lokale besturen verre van evident. De rigiditeit van de lokale rechtspositieregeling kan immers een serieuze hinderpaal betekenen voor de concrete uitvoering en toepassing ervan.

Data en locaties

Inschrijven kan via deze pagina.