• nl
Taalkeuze

Infosessie: blik op de tewerkstelling in de overheid: what's new?

Datum: 23/11/2018

Graag kondigen wij - in navolging van onze eerdere sessies - opnieuw een opleiding aan specifiek voor alle HRM-actoren binnen overheidsinstanties. Deze gaat door op donderdag 6 december (Meulebeke) en op maandag 10 december (Grobbendonk).

In navolging van het Decreet Lokaal Bestuur was het de wens van de Vlaamse Regering om te komen tot een nieuw Besluit inzake de rechtspositieregeling van het personeel van de lokale besturen (BVR RPR LB). Ondanks de strakke timing en de berichtgeving hieromtrent, werd het initiële plan om tijdens de zomer 2018 tot een akkoord te komen niet gehaald. Besturen die al even wachten op dit nieuwe besluit om hun lokale RPR te wijzigen, zullen dus nog even geduld moeten hebben. Besturen die dat wensen kunnen hun RPR uiteraard wel reeds conformeren aan de laatste wettelijke initiatieven. We brengen deze even in herinnering.

We gaan ook na hoe het nu juist zit met eventuele wijzigingen aan het evaluatiesysteem. Kunnen besturen deze wijzigingen reeds doorvoeren en in welke mate zijn ze dan gebonden door het thans geldende BVR RPR?

Het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen voorziet in heel wat bijkomende mogelijkheden om gebruik te maken van uitzendarbeid binnen de overheid. Voorheen was dit enkel mogelijk voor de tijdelijke vervanging van contractuele medewerkers. We belichten voor u de nieuwe regelgeving.

Daarnaast gaan steeds meer besturen over tot de installatie van een systeem van geolokalisatie (‘track and trace’). Het wagenpark wordt dan uitgerust met een vorm van elektronisch toezicht waardoor het bestuur de uitvoering van het werk kan opvolgen. Kan dit evenwel zomaar? Welke spelregels dienen er gevolgd te worden?

Tenslotte beweegt er ook heel wat op het vlak van sociale wetgeving. Zo zijn er een aantal initiatieven die in de laatste rechte lijn zitten, maar ook een aantal zaken die intussen reeds definitief zijn. We denken hierbij onder andere aan de verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken, regels rond bijklussen, nieuwe opzegtermijnen, en een uitbreiding van het ouderschapsverlof. Ook is er intussen duidelijkheid geschapen rond enkele andere items (bv. motiveringsplicht bij ontslag, hoorplicht bij ontslag dringende reden, uitbetaling vakantiedagen). Wij geven u alvast een handig overzicht.

Graag willen we de deelnemers ook de kans geven om ons op voorhand vragen te stellen. In samenspraak met de lesgever bekijken we of de vragen mee kunnen verwerkt worden tijdens de opleiding. In elk geval garanderen we dat elke vraag (achteraf) zal beantwoord worden.

Ons doelpubliek bij deze opleiding zijn alle HRM-actoren bij lokale overheden. Gezien de regelgeving en heel wat praktijkervaring ook van toepassing is op andere overheden, zijn ook deze deelnemers van harte welkom.

Inschrijven

Klik hier voor meer info en inschrijven.