• nl
Taalkeuze

Inhouding sectorale aanvullende pensioenstelsels: ministerraad 25 april 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 2/05/2014

De ministerraad keurde op 25 april 2014 een ontwerp van KB goed dat de inwerkingtreding van artikel 72 van de programmawet van 27 december 2012 vastlegt op 1 januari 2014 voor alle inrichters van sectorale aanvullende pensioenstelsels.

Door artikel 72 in werking te laten treden, zullen de inrichters van sectorale aanvullende pensioenstelsels een bijdrage van 8,86% op de aanvullende pensioenen verschuldigd zijn.

Bron: