• nl
Taalkeuze

Inhoudingsplicht? Check voortaan online

Categorie: Sociaal   Datum: 17/03/2017

Ondernemingen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van hun medecontractanten voor werken in onroerende staat – zoals bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud (sinds 1978) – of activiteiten in de bewakings- of vleessector (sinds 2013).

Heeft de (onder)aannemer met wie u een contract afsluit schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid, dan kunnen de FOD Financiën en de RSZ de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden, tenzij die de inhoudingsplicht op facturen strikt respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort.

U moet nagaan of de inhoudingsplicht op facturen geldt wanneer u een contract afsluit en bij de betaling van elke factuur die u krijgt voor de werken. Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid.

Met de onlinedienst ”Check Inhoudingsplicht“ gaat u in één klik na of u een inhouding op factuur moet doen voor een firma die voor u werken in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtdiensten of bepaalde activiteiten in de vleessector uitvoert.

Surf naar https://www.checkinhoudingsplicht.be/ en voer het ondernemingsnummer in om te weten of de inhoudingsplicht geldt en u een bedrag aan de FOD Financiën en/of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid moet doorstorten.

Bron: