• nl
Taalkeuze

Inkomensgarantie-uitkering voor de vrijwillig deeltijdse werknemer

Categorie: Sociaal   Datum: 5/07/2013

Vanaf 1 juli 2013 kan de vrijwillig deeltijdse werknemer die het werk deeltijds hervat, aanspraak maken op inkomensgarantie-uitkeringen. Deze wordt berekend in functie van zijn deeltijdse uitkering.

Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde formulieren als bij de inkomensgarantie-uitkering die gevraagd wordt bij deeltijdse werkhervatting van een werkloze die volledige uitkeringen ontving voor alle dagen van de week (C131-A, C131-B en C3-deeltijds).

Bron: