• nl
Taalkeuze

Inspanningen voor risicogroepen: verlenging van de maatregel en uitstel voor neerlegging CAO's

Categorie: Sociaal   Datum: 11/10/2013

De te leveren inspanningen voor de risicogroepen (0,10% op de loonmassa) en voor de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (0,05% van de loonmassa) werden verlengd voor de periode 2013 – 2014. Dit houdt in dat:

  • Ofwel een CAO in een alternatief voorziet voor bovenstaande inspanningen en de werkgever op basis van die CAO een bijdrage moet leveren ofwel rechtstreeks aan een Fonds ofwel via de RSZ;
  • Ofwel, wanneer geen CAO voorhanden is, de werkgever rechtstreeks aan de RSZ de bijdragen van 0,10% en 0,05% op de loonmassa moet betalen. 

Omdat deze maatregel nu pas is verschenen in het Belgisch Staatsblad, adviseert de NAR om de datum waarop dergelijke CAO’s ten laatste moeten worden neergelegd (normaal gezien is dat 1 oktober 2013) een maand te verdagen. Daardoor krijgen de sectoren nog even de tijd om alsnog een initiatief te nemen en de CAO ten laatste op 1 november 2013 neer te leggen. 

Bron: 

  • KB 26 september 2013 ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2013-2014, BS 7 oktober 2013, 69627.
  • Advies NAR nr. 1.864 dd. 24 september 2013, www.cnt-nar.be