• nl
Taalkeuze

Instapstages nu ook in Brussel en Duitstalig BelgiŽ mogelijk

Categorie: Sociaal   Datum: 17/05/2013

De instapstage is een relancemaatregel van de Federale regering (Zie Nieuwsflash 30 november 2012) die na de Vlaamse regering nu ook door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap concreet wordt ingevuld. In het Waalse gewest is tot op heden nog geen aanpassing van de reglementering gebeurd. Voor hen is het systeem van de instapstages voorlopig niet toegankelijk. Van zodra het uitvoeringsbesluit verschijnt, berichten wij hieromtrent verder.

Voor de toepassing langs Brusselse kant wordt nu voorzien dat de jongere maximaal een diploma mag hebben van het hoger secundair onderwijs. De instapstage is voltijds en duurt minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden. De helft van de instapstage kan wel verlopen buiten de onderneming in het kader van een opleidings- of begeleidingstraject goedgekeurd door het instituut Bruxelles Formation.

Opgelet! Deze uitvoering werd gegeven door de Franse Gemeenschapscommissie en is zodoende enkel geldig voor de Franstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Op de instapstages voor de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dezelfde regels van toepassing als diegene die gelden voor de Vlaamse Gemeenschap.

De Duitstalige Gemeenschap wijkt verder niet af van het federaal kader voor de instapstages en voert deze maatregel integraal zo uit. 

Hier kan u een overzicht terugvinden van de instapstages in de verschillende regio’s. 

Bron: 

  • Besluit van 15 maart 2013 - 2013/128 van het College van de FGC tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding, BS 25 april 2013, 25112. 
  • Besluit van de Regering van 28 februari 2013 tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 12 juni 1985 betreffende de toekenning van sommige voordelen aan de personen die een beroepsopleiding ontvangen, BS 22 april 2013, 24357.