• nl
Taalkeuze

Investeren in steunzones: optimalisering

Categorie: Fiscaal   Datum: 6/10/2017

De relancewet van 15 mei 2014 voorzag in een nieuwe fiscale steunmaatregel, met name de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting BV voor investeerders die in een steunzone investeren.

Een voorontwerp van wet voorziet nu in de optimalisering van de steun aan werkgevers die investeren in zones in moeilijkheden en wijzigt de maatregel ‘ontwrichte zones’. 

Volgende wijzigingen zijn voorzien:

  • Ontslagen werknemers ten gevolge van een faillissement worden voortaan ook meegeteld;
  • De gewesten zullen tot 8 steunzones kunnen afbakenen (voordien 4);
  • De straal van de toekomstige zones wordt 25 km vanaf 2018 (voordien 40 km);
  • Werkgevers krijgen meer flexibiliteit met betrekking tot het tijdstip van indienen van het formulier;
  • Het wordt mogelijk om de investering te laten verrichten door een andere vennootschap van de groep dan de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert.

Het voorontwerp wordt nu voor advies overgemaakt aan de Raad van State en is vooralsnog niet definitief. 

Bron:

  • Voorontwerp van wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden.
  • Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 17 november 2015 tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.
  • Ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 3 april 2015 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.