• nl
Taalkeuze

Jaarlijkse vakantie - hoe zit het hier NU weer mee?

Datum: 2/03/2018

In onze opleiding jaarlijkse vakantie wordt aan de hand van talrijke voorbeelden de regelgeving inzake de berekening van de vakantieduur bij wisselende tewerkstellingspercentages opgefrist.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de na te leven regels bij het berekenen van vakantiegeld, vertrekvakantiegeld en de verrekening van vakantie-attesten.

Ook worden een aantal belangrijke wijzigingen die op til staan op het vlak van jaarlijkse vakantie voor u toegelicht. Denk maar aan situaties van samenloop van jaarlijkse vakantie en ziekte, progressieve tewerkstelling en vakantierechten,…

U gaat nadien zelf aan de slag en bent op het einde van de dag in staat manueel het vakantiegeld te berekenen en te verifiëren. Op het einde van deze opleidingsdag ontvangt u nog een uitgebreide syllabus met praktijkvoorbeelden.

Schrijf u snel in via onze opleidingskalender: https://www.easypay-group.com/nl_BE/opleidingen_en_infosessies/opleidingskalender/detail/?id=204