• nl
Taalkeuze

Jaarlijkse vakantie zorgt voor uitstel RSZ-verplichtingen 2de kwartaal 2014 t.e.m. 12 augustus 2014

Categorie: RSZ   Datum: 11/07/2014

In principe dient de DmfA-aangifte voor het 2de kwartaal 2014, evenals het saldo van de RSZ-bijdragen met betrekking tot dit 2de kwartaal 2014, uiterlijk op 31 juli aan de RSZ te worden overgemaakt. 

Reeds geruime tijd bestaat bij de RSZ een administratieve praktijk waarbij de laattijdige indiening van de aangiften van het 2de kwartaal en de laattijdige betaling van de socialezekerheidsbijdragen geen aanleiding geven tot verhogingen en interesten, indien blijkt dat de vertraging te wijten is aan de toekenning van de jaarlijkse vakantie binnen de onderneming.

Voor 2014 is de ultieme datum voor het nakomen van de RSZ-verplichtingen met betrekking tot het 2de kwartaal vastgesteld op 12 augustus 2014. Er wordt aangeraden bij de aangifte te vermelden dat de betaling laattijdig werd verricht wegens de jaarlijkse vakantie binnen de onderneming. 

Bron: