• nl
Taalkeuze

Jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk in te dienen vr 1 april 2015

Categorie: Sociaal   Datum: 23/01/2015

De werkgever heeft nog tot 31 maart 2015 de tijd om het verslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) op te sturen naar de regionale inspectiedienst welzijn op het werk die bevoegd is voor de betrokken exploitatiezetel. 

Werkgevers die het verslag laattijdig of helemaal niet indienen riskeren strafrechtelijke sancties.

Let op: er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

  • Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen;
  • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen;
  • Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Een verklarende nota geeft een toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. In de nota wordt er telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Het is aangewezen die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen.

Opmerking:

Vanaf 1 september 2014 is de nieuwe regelgeving met betrekking tot de preventie van psychosociale risico’s in werking getreden (zie Nieuwsflashes van 19 juli 2013, 2 mei 2014 en 1 september 2014). Die regelgeving vervangt de vroegere regelgeving met betrekking tot de preventie van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. In rubriek 7 moet u voor de verschillende aantallen de som vermelden van de cijfers betreffende de preventie van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk van de eerste 2 trimesters van 2014 met de cijfers betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk van het laatste trimester van 2014. Ook de niet numerieke gegevens (maatregelen, aard van de incidenten, statuut van de betrokken personen) voor het 3e trimester van 2014 vermeldt u in rubriek 7.

Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op de website van de FOD WASO onder het thema ‘welzijn op het werk’.

Bron: 

  • http://www.werk.belgie.be 
  • Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, BS 31 maart 1998, 9807;
  • Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk, BS 10 juli 1999, 26537;
  • Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de algemene principes betreffende het welzijnsbeleid, BS 31 maart 1998, 9800.