• nl
Taalkeuze

Jeugdlonen stijgen vanaf 1 januari 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 13/12/2013

In onze Nieuwsflash van 12 april 2013 berichtten wij reeds over de aanpassing van de jeugdlonen. De loondegressiviteit voor jonge werknemers wordt geleidelijk afgeschaft voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar die met een voltijdse arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld. In de Nationale Arbeidsraad zijn hiertoe 3 CAO’s tot wijziging van de CAO’s nr. 43 en 50 gesloten.

Er werd beslist om de loondegressiviteit bij jongeren ( < 21 jaar) gefaseerd af te schaffen. Vanaf 1 april 2013  werd de degressiviteit van 6% per jaar vervangen door 4% per jaar. 

Vanaf 1 januari 2014 zal de degressiviteit 2% per jaar bedragen. Volgende percentages dienen dan toegepast te worden: 

  • 20 jaar: 98% GGMMI
  • 19 jaar: 96% GGMMI
  • 18 jaar: 94% GGMMI

Vanaf 1 januari 2015 zal de degressiviteit worden afgeschaft voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar en zullen ze recht hebben op het intersectoraal gewaarborgd minimumloon. 

Opmerking: deze loondegressiviteit is niet van toepassing op  

  • jongeren van minder dan 21 jaar oud die worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst of die zijn ingeschreven in een stelsel van alternerend leren;
  • jongeren van 17 jaar en jonger.

Bron:

  • CAO  nr. 43 duodecies NAR van 28 maart 2013 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.43 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen.
  • CAO nr. 43 terdecies NAR van 28 maart 2013 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen.
  • CAO nr. 50 bis NAR van 28 maart 2013 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar.