• nl
Taalkeuze

Jongere aangeworven? Ga na of het loopbaanportfolio is vervolledigd!

Categorie: Sociaal   Datum: 23/09/2016

Als u een jongere aangeworven hebt in de maanden juli, augustus of september die mogelijkerwijze in aanmerking komt voor de doelgroepverminderingen moet het loopbaanportfolio tegen eind september in orde gemaakt worden om optimaal te kunnen genieten van de doelgroepvermindering.

Mocht u immers een laaggeschoolde jongere in dienst genomen hebben op 1 juli 2016 waarvan het portfolio pas aangemaakt werd op 12 oktober 2016, kan de doelgroepvermindering pas toegepast worden vanaf het vierde kwartaal 2016. Het aantal kwartalen recht op vermindering zal echter al beginnen te lopen vanaf 1 juli 2016. U zal dus 1 kwartaal vermindering verliezen.

Op de VDAB-website vindt u meer informatie terug over het vervolledigen van het loopbaanportfolio.

Ter herinnering: hoofdlijnen omtrent de doelgroepvermindering jongeren aangeworven vanaf 1 juli 2016

In het kader van de regionalisering van de doelgroepverminderingen heeft Vlaanderen sinds 1 juli 2016 voorzien in een eigen doelgroepenbeleid.
Deze nieuwe Vlaamse regeling is van toepassing op de jongeren die vanaf 1 juli 2016 aangeworven zijn om tewerkgesteld te worden in een Vlaamse vestigingseenheid en waarvoor de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Loon < refertekwartaalloon;
  • Laaggeschoold of middengeschoold op ogenblik van indiensttreding;
    • Laaggeschoold: geen diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift
    • Middengeschoold: hoogstens een diploma van secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift
  • Geen 25 jaar oud op de laatste dag van het kwartaal bij indiensttreding;
  • Niet meer leerplichtig;
  • Behaalt binnen het kwartaal na zijn aanwerving geen hoger diploma of graad.

Let wel: om recht te hebben op de doelgroepvermindering jonge werknemers moet het elektronisch dossier bij de VDAB (loopbaanportfolio) vervolledigd zijn op de laatste dag van het kwartaal van de aanwerving.

Meer informatie vindt u terug in onze nieuwsflash van 1 juli 2016.

Bron:

  • Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 4 april 2016..