• nl
Taalkeuze

KMO-groeisubsidie in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille

Categorie: Sociaal   Datum: 24/06/2016

De KMO-portefeuille kende een inhoudelijke en administratieve vereenvoudiging sinds 1 april 2016.  

Zo geldt er nog enkel een algemeen maximaal steunbedrag naargelang de grootte van de onderneming dat naar eigen keuze ingezet kan worden voor opleiding en/of advies. Voor meer info, zie onze Nieuwsflash van 15 april 2016.

Daarnaast werd er op 1 april 2016 ook een nieuwe subsidie ingevoerd, de KMO-groeisubsidie voor KMO’s die wensen te innoveren. Het was nog wachten op de publicatie van het Ministerieel Besluit dat alle details bevat, hetgeen thans gebeurde in het Staatsblad van 21 juni 2016.

Op basis van de KMO-groeisubsidie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen, met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, financiële ondersteuning krijgen om een groeitraject door transformatie, innovatie en/of internationalisatie te kunnen verwezenlijken. Het verwerven van kennis kan gebeuren door het aanwerven van een strategische medewerker in de KMO en/of het inwinnen van advies van een dienstverlener.

Enkel de kleine en middelgrote ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit behoort tot de sectoren die opgenomen zijn in een bijlage aan het Ministerieel Besluit komen in aanmerking.

De subsidie bedraagt maximaal 25.000 EUR per adviestraject met een externe dienstverlener of per aanwerving per jaar.

Voorafgaand aan de aanwerving of de externe dienstverlening moet de KMO de groeisubsidie aanvragen, aan de hand van een projectbeschrijving, bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Deze subsidieaanvraag moet cumulatief beantwoorden aan een aantal beoordelingscriteria om in aanmerking te komen.

Meer gedetailleerde info kan bekomen worden op http://www.kmo-portefeuille.be/.

Bron:

  • Ministerieel besluit van 10 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en KMO-groeitrajecten, wat betreft de KMO-groeitrajecten, BS 21 juni 2016, 37431.