• nl
Taalkeuze

KMO-portefeuille in een nieuw kleedje

Categorie: Sociaal   Datum: 15/04/2016

In het Belgisch Staatsblad van 11 april 2016 werd de aangepaste regeling m.b.t. de KMO-portefeuille gepubliceerd. De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

De nieuwe regeling voorziet zowel een inhoudelijke als een administratieve vereenvoudiging. De drie belangrijkste verbeteringen zijn:

  1. Eén enkel subsidiebedrag en -percentage dat een KMO in functie van eigen noden kan inzetten voor opleiding en/of advies;
  2. Een maximaal steunbedrag afhankelijk van de grootte van het bedrijf;
    1. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 EUR, het steunpercentage bedraagt 40%.
    2. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 EUR via de KMO-portefeuille krijgen, met een steunpercentage van 30%.
  3. Een eenvoudige subsidieaanvraag en -toekenning via een vernieuwde website: http://www.kmo-portefeuille.be/
  OPLEIDING & ADVIES
Kleine ondernemingen Steunpercentage 40%               Steunplafond 10.000 EUR
Middelgrote ondernemingen Steunpercentage 30%               Steunplafond 15.000 EUR

Bron:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, BS 11 april 2016, 23443.