• nl
Taalkeuze

Kamercommissie sociale zaken keurt wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk goed!

Categorie: Sociaal   Datum: 3/02/2017

Op 1 februari 2017 keurde de Kamercommissie sociale zaken het gecontesteerde wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk goed.

Het wetsontwerp beoogt de creatie van een flexibel arbeidsrecht dat toelaat om in te spelen op de noden van de markt. Een arbeidsrecht dat maatwerk bij werkgever en werknemer mogelijk maakt en die mogelijkheden biedt tot verbetering van de worklife balance.
Het wetsontwerp moet nog groen licht krijgen van de plenaire kamer.

Dit wetsontwerp voorziet onder meer in het verlaten van de huidige invulling van de opleidingsinspanningen waarbij minstens 1,9% van de totale loonmassa aan opleidingen moet besteed worden. Een interprofessionele doelstelling van 5 dagen opleiding per jaar per voltijds equivalent wordt de nieuwe regel.

Daarnaast worden de na te leven formaliteiten inzake deeltijdse arbeid heel wat vereenvoudigd. Bij een deeltijdse variabele tewerkstelling vervalt de verplichting om alle van toepassing zijnde roosters in het arbeidsreglement op te nemen.

Het wetsontwerp voert ook een wettelijk kader in voor occasioneel telewerk omwille van bepaalde persoonlijke redenen of overmacht.

Bron:

  • Persbericht Belga ‘Kamercommissie geeft groen licht voor wetsontwerp ‘werkbaar werk’.