• nl
Taalkeuze

Kan u aan uw vrijwilligers binnenkort meer onkostenvergoeding toekennen?

Datum: 21/09/2018

Veel organisaties doen beroep op vrijwilligers. Vrijwilligers ontvangen geen loon, maar u kan ze wel een onkostenvergoeding toekennen. U opteert hierbij voor ofwel een forfaitaire vergoeding ofwel voor een reële kostenvergoeding.

Op heden kan u voorzien in een forfaitaire vergoeding van 34,03 EUR/dag, dit voor een maximaal bedrag van 1.361,23 EUR/jaar.

Op de ministerraad van 14 september 2018 werd nu een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voorziet in een verhoging van dit jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers tot 2.500 EUR/jaar.

Dit verhoogd jaarlijks plafond van onkostenvergoeding zou gelden voor:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Het verhoogd jaarlijks plafond van onkostenvergoeding is niet van toepassing indien de betrokkene voor dezelfde activiteit wél onder het toepassingsgebied van de wet over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie valt.

Bron:

  • Persbericht ministerraad van 14 september 2018 ‘verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers’.