• nl
Taalkeuze

Komt de speed pedelec binnenkort in aanmerking voor voordelige (fiscale) behandeling?

Categorie: Sociaal   Datum: 7/07/2017

De speed pedelec (≤ 4000W en ≤ 45km/u) kan op heden niet genieten van de voordelige behandeling zoals een gewone bedrijfsfiets.

Ontwerpwetgeving voorziet in een aantal ingrijpende aanpassingen.

Terbeschikkingstelling van speed pedelec wordt vrijgesteld sociaal voordeel

De terbeschikkingstelling van een speed pedelec door de werkgever zal in de toekomst beschouwd worden als een vrijgesteld sociaal voordeel als de fiets gebruikt wordt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats.

Het gebruik van een bedrijfsfiets voor privédoeleinden wordt ook als een sociaal voordeel beschouwd indien de werknemer deze bedrijfsfiets ook gebruikt voor de verplaatsingen tussen zijn woon-en werkplaats.
Deze fiscaal gunstige regeling is niet beperkt tot de fiets zelf maar geldt ook voor het bekostigen van toebehoren en de onderhouds- en stallingskosten door de werkgever.

Vrijgestelde fietsvergoeding

Werkgevers die een speed pedelec ter beschikking stellen aan hun werknemers, zouden in de toekomst kunnen beslissen tot de toekenning van een vrijgestelde fietsvergoeding van maximum 0,23 EUR per kilometer.

Ook de werknemers die met een eigen speed pedelec naar het werk komen, kunnen in de toekomst een fietsvergoeding ontvangen.

Aftrekbaarheid ten belope van 120%

De kosten die gemaakt worden om:

  • een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen om speed pedelecs tijdens de werkuren van personeel te kunnen stallen of om kleedruimtes of sanitair ter beschikking te stellen aan werknemers die met de fiets naar het werk komen;
  • speed pedelecs en toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die aan het personeel worden ter beschikking gesteld zullen als beroepskosten in mindering gebracht mogen worden.

Deze kosten zijn ten belope van 120% aftrekbaar.