• nl
Taalkeuze

Komt er dan toch een fietsvergoeding voor de speed pedelecs?

Categorie: Sociaal   Datum: 26/05/2017

Werknemers die met de fiets naar het werk gaan worden daarvoor fiscaal beloond, zij kunnen immers aanspraak maken op een vrijgestelde fietsvergoeding tot 0,23 EUR per gefietste kilometer. Ook de werknemers die over een gewone elektrische fiets beschikken komen voor deze fietsvergoeding in aanmerking.

Eigenaars van een snellere elektrische fiets – de zogenaamde speed pedelecs – blijven echter op hun honger zitten. Hun fiets wordt immers als een motorvoertuig aanzien en geeft aldus geen aanleiding tot enige fiscale optimalisatie. Nochtans wint het voertuig de laatste jaren steeds meer aan populariteit en kan de speed pedelec wel degelijk tegemoetkomen aan het steeds meer actuele mobiliteitsprobleem in Belgie.

Nu neigt men stilaan maar zeker naar een wijziging in eerder ingenomen standpunten met betrekking tot de speed pedelecs.

Pro memorie: wat is een speed pedelec?

Een gewone elektrische fiets is een fiets met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 KW. Bovendien vermindert de aandrijfkracht van de motor geleidelijk aan en wordt deze eveneens onderbroken als de fiets een snelheid van 25 km/u bereikt of als de bestuurder stopt met trappen. De werkgever kan een vrijgestelde fietsvergoeding toekennen voor de verplaatsingen met deze fiets.
Elektrische fietsen met een hoger vermogen of elektrische fietsen waarbij de trapondersteuning aanwezig blijft bij een hogere snelheid dan 25 km/u (en in principe tot 45 km/u), worden niet langer als 'gewone' elektrische fietsen maar als speed pedelecs aanschouwd. Verplaatsingen met deze fietsen maken net zoals motorfietsen en scooters geen aanspraak op de toekenning van een fietsvergoeding.

Bovendien boeten de speed pedelecs ook qua gebruik in ten aanzien van de tragere gewone elektrische fietsen. De speed pedelecs worden immers ook in het kader van de algemene verkeersregels aanschouwd als bromfietsen, en een bromfiets mag bijvoorbeeld een andere fiets in principe niet inhalen in een fietsstraat. Speed pedelec gebruikers mogen daarnaast ook niet met twee naast elkaar rijden, mogen niet door een voetgangers- of speelzone rijden en ga zo maar door.

Alsnog fietsvergoeding voor de speed pedelecs in het vooruitzicht!

Naar aanleiding van een parlementaire vraag die recentelijk aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts werd gesteld, kwam er uit de bus dat blijkbaar de laatste hand zou worden gelegd aan een ontwerp van wet met betrekking tot de speed pedelecs. De duidelijke doelstelling zou zijn om ook voor de snelle elektrische fietsen te voorzien in een vrijstelling voor de verkregen fietsvergoedingen bij woon-werkverkeer.

Bovendien worden bedrijfsfietsen op heden beschouwd als een sociaal voordeel, waar de werknemer die de fiets ontvangt geen voordeel van alle aard op hoeft te betalen. Ook dit gegeven zou worden uitgebreid, zodat ook de speed pedelecs daaronder komen te vallen. De werkgevers zouden dan immers kunnen genieten van een fiscale aftrek van 120% op de aankoop van de speed pedelecs en al hun toebehoren – zelfs de installatie van douches, lockers, fietsenstallingen, enz.

Let wel, bovenstaand artikel is natuurlijk nog onder voorbehoud van verdere stappen te ondernemen door de federale regering.

Bron: