• nl
Taalkeuze

Komt er uitstel voor duaal leren?

Categorie: Sociaal   Datum: 15/12/2017

In het kader van het proefproject ‘Schoolbank op de werkvloer’ worden dit schooljaar verschillende studierichtingen duaal leren georganiseerd.

Bij duaal leren verwerven leerlingen niet enkel vaardigheden op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een Syntra-lesplaats, maar ook op de werkvloer.

Omwille van de onmiskenbare voordelen die gepaard gaan met duaal leren zoals het ontwikkelen van vaardigheden die op de werkvloer nuttig zijn, het opdoen van een enorme dosis aan werkervaring en een exponentiële toename van de latere jobkansen, werd initieel voorzien dat het systeem van duaal leren zou uitgebreid worden vanaf 1 september 2018.

Verschillende onderwijskoepels geven nu echter te kennen dat ze weigerachtig staan tegenover een algemene uitrol van het duaal leren vanaf 1 september 2018 en vragen uitstel tot 1 september 2019.

Bron: