• nl
Taalkeuze

KroatiŽ lid van de EU vanaf 1 juli 2013: overgangsperiode

Categorie: Sociaal   Datum: 5/07/2013

Sinds 1 juli 2013 is Kroatië lid van de Europese Unie (EU). 

Tijdens een twee jaar durende overgangsperiode moeten werkgevers die Kroaten tewerkstellen echter toch nog in het bezit zijn van een arbeidsvergunning, zoals ook bij tewerkstelling van niet-EU-onderdanen het geval is. Deze vergunning moet vooraf door de werkgever worden aangevraagd en jaarlijks hernieuwd, tenzij de werknemer al over een arbeidskaart A of arbeidskaart C beschikt. Vanaf 1 juli 2015 zal niet langer een arbeidsvergunning of –kaart nodig zijn om een onderdaan van Kroatië tewerk te stellen, behoudens een eventuele verlenging van de overgangsbepaling. Meer info kunt u ook terugvinden in onze nieuwsflash van 23 mei 2013.

Dergelijke overgangsperiode is er niet voor EER-bedrijven die geen buitenlandse uitzend- of detacheringsbureaus zijn en tijdelijk Kroaten in België tewerkstellen: zij hebben geen arbeidsvergunning meer nodig. 

Voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning geldt bovendien een versnelde procedure zonder arbeidsmarktonderzoek wanneer de in te vullen positie een knelpuntberoep betreft. Deze lijst van knelpuntberoepen werd recent geactualiseerd (zie nieuwsflash van 24 juni 2013).

Wat betreft de sociale zekerheid is vanaf 1 juli 2013 de sociale-zekerheidsverordening 883/2004 (die immers van toepassing is op alle onderdanen van EU-lidstaten) op Kroatië van toepassing. Dit is onder meer van belang bij detachering, gelijktijdige tewerkstelling in twee of meer lidstaten of bij het werken met grensarbeiders.

Bron:

  • Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, Pub.L.  24 april 2012, 112/21;
  • KB van 24 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, onder meer naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië, BS 28 juni 2013, 41079.