• nl
Taalkeuze

Laat de werknemers alle vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar

Categorie: Sociaal   Datum: 13/10/2017

Wettelijke vakantiedagen moeten in principe worden opgenomen vóór het einde van het vakantiejaar. Hoewel het in de praktijk dikwijls gebeurt, kunnen wettelijke vakantiedagen niet worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.

Als werkgever is men immers verplicht om de werknemers in de mogelijkheid te stellen al hun vakantiedagen op te nemen vóór het einde van het lopende jaar. Indien een werkgever de opname van de vakantiedagen verhindert, riskeert hij hiervoor strafrechtelijke sancties.

Om aan te tonen dat men als werkgever de opname van verlofdagen niet heeft tegengehouden, kan men naar het einde van het jaar toe een personeelsmededeling aan de werknemers overmaken waarin kan verduidelijkt worden dat:

  • elke werknemer zijn saldo van vakantiedagen tegen het einde van het jaar moet opnemen;
  • de vakantiedagen niet overdraagbaar zijn naar het volgend kalenderjaar.

Wordt het resterend aantal dagen vakantie niet opgenomen omwille van een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de werknemer (bv. omwille van ziekte die voortduurt tot het jaareinde), dan kunnen de resterende vakantiedagen worden uitbetaald.

Bron:

  • 2, Wet van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 30 september 1971, BS 30 september 1971, 11317.