• nl
Taalkeuze

Langer werken wordt later beloond!

Categorie: Sociaal   Datum: 28/07/2017

Op de ministerraad van 20 juli 2017 werd het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen.

Deze wijziging beoogt het toekennen van extra pensioenrechten aan werknemers die blijven werken na een volledige loopbaan (45 jaar). Mensen met een beroepsloopbaan van meer dan 45 jaar worden beloond en ontvangen, in vergelijking met de huidige reglementering, een hoger pensioenbedrag.

Voor de berekening van de pensioenen die aanvangen op 1 januari 2019 zal er rekening gehouden worden met alle werkdagen, zelfs met de dagen die gepresteerd worden na een loopbaan van 14.040 dagen.

Bron: