• nl
Taalkeuze

Lastenverlaging bij aanwerving laaggeschoolde jongeren: KB gepubliceerd

Categorie: RSZ   Datum: 2/08/2013

In onze Nieuwsflash van 5 juli 2013 berichtten we u reeds over de nieuwe lastenverlaging bij aanwerving van laaggeschoolde langdurig werkloze jongeren vanaf 1 juli 2013.  

De uitvoering van deze nieuwe lastenverlaging werd nu definitief gepubliceerd in het Staatsblad. 

De voorwaarden en voordelen van deze nieuwe lastenverlaging kan u in onze vorige nieuwsflash in detail nalezen. 

Bron: 

  • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, BS 26 juli 2013, p. 47230.