• nl
Taalkeuze

Lastenverlaging bij aanwerving laaggeschoolde werknemers jonger dan 27 jaar

Categorie: RSZ   Datum: 5/07/2013

Voor laaggeschoolde werknemers die jonger zijn dan 27 jaar en 312 dagen inschrijving als niet-werkende werkzoekende kunnen bewijzen, geldt vanaf 1 juli 2013 een nieuwe regeling. 

De werkgever die een jongere aanwerft die aan bepaalde voorwaarden (zie schema) voldoet, geniet van volgende voordelen:

  • Werkuitkering (RVA): het bedrag van de werkuitkering bij voltijdse tewerkstelling is 500 EUR en wordt toegekend gedurende maximaal 36 kalendermaanden;
  • Doelgroepvermindering (RSZ): de werkgever krijgt bij voltijdse tewerkstelling een bijdragevermindering van 500 EUR per maand (1.500 EUR per kwartaal). 

In geval van deeltijdse tewerkstelling worden de bedragen steeds pro rata berekend.

Voorwaarden

Leeftijd werknemer Duur inschrijving als werkzoekende Graad van scholing Bijkomende voorwaarden
inzake de werkuitkering
jonger dan 27 jaar 12 maanden in 18 kalendermaanden Geen getuigschrift hoger secundair onderwijs (HSO) Statuut van uitkeringsgerechtigde volledig werkloze

Voordelen

Doelgroep-vermindering (RSZ)
bedrag en duur
Werkuitkering
bedrag en duur
1.500 EUR
12 kwartalen
500 EUR
36 maanden

Door deze maatregel wordt de maandelijkse loonkost tijdelijk verminderd met 1.000 EUR per maand.

Deze regeling is evenwel nog niet definitief. Voorgemelde informatie is dan ook onder voorbehoud.

Bron: