• nl
Taalkeuze

Lijst met knelpuntberoepen werd geactualiseerd

Categorie: Sociaal   Datum: 21/06/2013
De lijst van studies die voorbereiden op een beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat, werd geactualiseerd door de RVA.

Personen die een opleiding volgen die in deze lijst voorkomt, worden gedurende een beperkte periode vrijgesteld van de voorwaarden van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en van inschrijving als werkzoekende. Daarnaast mogen ze – als ze in deze periode een baan aangeboden krijgen – de job weigeren.

De lijst is tevens van belang in het kader van het betaald educatief verlof. Personen die een opleiding volgen door de bevoegde gewestelijke dienst georganiseerd wordt en die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep, hebben namelijk recht op maximum 180 uren betaald educatief verlof (voor andere opleidingen: 100 of 120 uren). Deze opleiding moet worden aangevat in een jaar waarin ze voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen. 

Opmerking: 
Deze lijst is niet dezelfde als de lijst die gehanteerd wordt om verhoogde uitkeringen vanaf 50 jaar (in plaats van 55 jaar) in het kader van tijdskrediet eindeloopbaan toe te kennen (voor werknemers die een zwaar beroep uitoefenen dat voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen).

Bron: