• nl
Taalkeuze

Lijstnummers voor de sociale verkiezingen zijn bekend!

Categorie: Sociale Verkiezingen   Datum: 4/12/2015

De Minister van Werk stelt bij loting de volgnummers vast die worden toegekend aan de verschillende representatieve werknemersorganisaties i.h.k.v. de sociale verkiezingen. Deze volgnummers worden voor alle kandidatenlijsten gebruikt.

De lijsten in de onderneming moeten overeenkomstig de bij loting bepaalde volgorde worden gerangschikt. De werkgever kan dus niet zelf kiezen welke nummers hij toekent aan de lijsten.

Deze loting is gebeurd op 2 december 2015. De volgnummers zijn de volgende:

  • Lijst 1: ACLVB
  • Lijst 2: ABVV
  • Lijst 3: ACV
  • Lijst 4: NCK  

Bron: