• nl
Taalkeuze

Limosa correct? Check voortaan online

Categorie: Sociaal   Datum: 17/03/2017

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen die tijdelijk in België werken zijn verplicht om zich te melden bij de Belgische overheid. Deze verplichte melding, ook bekend als Limosa, gebeurt online. De melder ontvangt onmiddellijk het Limosa-meldingsbewijs (L1-document). De Belgische klant moet op basis van het Limosa-meldingsbewijs verifiëren of de gedetacheerde werknemer of zelfstandige correct gemeld is. Voor gedetacheerde werkkrachten kan ook de dagelijkse aanwezigheidsregistratie voor werken in onroerende staat en in de vleessector (Checkinatwork) op basis van het L1-meldingsbewijs gebeuren.

Controle via QR-code

Met de nieuwe mobiele onlinedienst “Check Limosa” kunnen de Belgische werkgevers nu de geldigheid van elke melding zeer eenvoudig checken. Het volstaat om de QR-code op het L1-document te scannen. De onlinedienst verifieert onmiddellijk de identificatiegegevens en de geldigheidsperiode van de melding.

Aansprakelijkheid

De gegevens op het L1-formulier en in de mobiele onlinedienst moeten identiek zijn. Als de gegevens niet overeenkomen, kunnen ze hiervan aangifte doen via dit portaal. Hierdoor is de Belgische onderneming bevrijd van haar aansprakelijkheid voor de Limosa-meldingsplicht.

Bron: