• nl
Taalkeuze

Loonbonus 2014: tijd voor actie!

Categorie: Sociaal   Datum: 14/03/2014

Werkgevers die niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (maximumbedrag 2014: 3.131 EUR op sociaal vlak en 2.722 EUR op fiscaal vlak.) willen toekennen met als referteperiode het volledige kalenderjaar 2014, wachten best niet te lang meer om in actie te komen! 

Bij neerlegging van de ondernemings-CAO of de toetredingsakte op de griffie van de FOD WASO, mag namelijk niet meer dan 1/3 van de referteperiode reeds verstreken zijn. Concreet betekent dit dat een werkgever uiterlijk op 30 april 2014 zijn documenten moet neerleggen indien hij de voordelige loonbonus wil toekennen met als referteperiode het volledige kalenderjaar 2014

Op de website van EASYPAY GROUP vindt u alles wat u moet weten om het bonussysteem in te voeren en toe te kennen. Uiteraard kan u ook beroep doen op onze juridische dienst indien u begeleiding wenst bij de invoering van dit bonussysteem.

Bron:  

  • Artikel 8, 3° CAO NAR nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaats-gebonden voordelen.