• nl
Taalkeuze

Loonbonus 2016: tijd voor actie!

Categorie: Sociaal   Datum: 4/03/2016

Werkgevers die niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (maximumbedrag 2016: 3.219 EUR op sociaal vlak en 2.798 EUR op fiscaal vlak) willen toekennen met als referteperiode het volledige kalenderjaar 2016, wachten best niet te lang meer om in actie te komen! 

Bij neerlegging van de ondernemings-CAO of de toetredingsakte op de griffie van de FOD WASO, mag namelijk niet meer dan 1/3 van de referteperiode reeds verstreken zijn. Concreet betekent dit dat een werkgever uiterlijk op 30 april 2016 zijn documenten moet neerleggen indien hij de voordelige loonbonus wil toekennen met als referteperiode het volledige kalenderjaar 2016

Op de website van EASYPAY GROUP vindt u alles wat u moet weten om het bonussysteem in te voeren en toe te kennen. Uiteraard kan u ook beroep doen op onze juridische dienst indien u begeleiding wenst bij de invoering van dit bonussysteem.

Bron:  

  • Artikel 8, 3° CAO NAR nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaats-gebonden voordelen.