• nl
Taalkeuze

Loongrenzen arbeidskaarten B - Technische wijziging

Categorie: Sociaal   Datum: 21/03/2014

Met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden voor de arbeidsvergunning en voor de arbeidskaart wordt in de toepasselijke regelgeving gebruik gemaakt van een aantal loongrenzen. Deze grenzen worden vastgesteld door te verwijzen naar de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Het ontwerp van Koninklijk besluit dat door de Ministerraad werd goedgekeurd schaft de verwijzing af en neemt in de tekst van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 de loongrenzen op die nodig zijn voor de toekenning van arbeidskaarten B aan diverse categorieën werknemers: 

  • de leidinggevenden van multinationale ondernemingen gedetacheerd naar een zetel in België (65.771 EUR);
  • hoogopgeleide werknemers (39.422 EUR);
  • bedrijfsleiders (65.771 EUR);
  • schouwspelartiesten (32.886 EUR).

Met deze wijziging wordt de afhankelijkheid van een andere wettekst opgeheven voor wat betreft de vaststelling van de loongrenzen voor de toekenning van een arbeidskaart.

Bron:

  • Ministerraad van 14 maart 2014, Loongrenzen voor de toekenning van arbeidskaarten B, www.presscenter.org