• nl
Taalkeuze

Loongrenzen arbeidsongevallen 2013 definitief bekend

Categorie: Sociaal   Datum: 2/08/2013

Op 25 juli 2013 werden de geïndexeerde loongrenzen bekendgemaakt die gebruikt worden in de arbeidsongevallenregeling. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2013.  Op 1 januari 2013 steeg die loongrens van 38.564,91 EUR naar 40.927,18 EUR. 

Het bodembedrag voor de berekening van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij leerlingen en minderjarige werknemers bedraagt dit jaar 6.439,20 EUR (6.188,85 EUR in 2012).

Voor jongeren, ouder dan 18 jaar, die een door de middenstand georganiseerde beroepsopleiding tot ondernemingshoofd volgen, steeg het basisloon op 1 januari 2013 van 18.426,67 EUR tot 19.172,04 EUR.

Ook voor sportbeoefenaars gelden afwijkende bedragen die als basisloon worden beschouwd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen sportbeoefenaars die wel of niet vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. 

Al deze loongrenzen kan u terugvinden in onze sleutelcijfers. Hiervoor surft u naar www.easypay-group.com > sleutelcijfers > sociale uitkeringen > arbeidsongevallen. 

Bron:

  • Bericht Belgisch staatsblad 25 juli 2013, FOD Sociale zekerheid, p. 47024