• nl
Taalkeuze

Loongrenzen educatief verlof 2017-2018 bekend

Categorie: Sociaal   Datum: 19/01/2018

In het Staatsblad van 5 januari 2018 werd het grensbedrag voor het educatief verlof gepubliceerd.

Het bedrag van het normale loon dat in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren wordt verhoogd tot 2.871 EUR voor het schooljaar 2017 – 2018 (vorig schooljaar: 2.815 EUR).

Het nieuwe grensbedrag is retroactief van toepassing vanaf 1 september 2017.

Bron:

  • Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 5 januari 2018, 480.