• nl
Taalkeuze

Loonkloof: formulieren nu ook online beschikbaar

Categorie: Sociaal   Datum: 7/08/2014

Zoals reeds gemeld in onze nieuwsflash van 23 mei 2014 moeten ondernemingen met 50 werknemers en meer vanaf het in 2014 afgesloten boekjaar een analyseverslag over hun bezoldigingsstructuur opstellen. Dit verslag moet het mogelijk maken na te gaan of de onderneming een genderneutraal bezoldigingsbeleid voert.

Het analyseverslag moet worden opgesteld op basis van modelformulieren. Deze formulieren en een toelichting om ze in te vullen kunnen vanaf heden worden gedownload op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

U kan deze documenten ook terugvinden onder onze rubriek modeldocumenten op my.easypay-group.com

Bron: