• nl
Taalkeuze

Loonkloofwet - Uitvoeringsregels analyse op sectoraal niveau gepubliceerd

Categorie: Sociaal   Datum: 6/09/2013

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen voorziet in een aantal maatregelen die een impact hebben op zowel interprofessioneel, sectoraal als ondernemingsniveau (zie Nieuwsflash 2 augustus 2013).

In het Belgisch Staatsblad van 2 september 2013 werden de uitvoeringsregels (o.m. modellen) op sectoraal niveau voor de evaluatie van het genderneutraal karakter van de functiewaarderings- en classificatieschalen, gepubliceerd. Deze publicatie heeft enkel betrekking op het sectoraal niveau, m.n. de paritaire comités en niet op de verplichtingen op ondernemingsniveau.

Het blijft nog steeds verder wachten op o.m. het uitvoerings-KB met de procedureregels en het officiële modelformulier voor het 2-jaarlijkse analyseverslag van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming en het uitvoerings-KB dat de bevoegdheden en competenties van de bemiddelaar in de onderneming dient vast te stellen. 

Bron:

  • KB 17 augustus 2013 houdende uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, , BS 2 september 2013, 60309.