• nl
Taalkeuze

Loopbaansparen nog even uitgesteld!

Categorie: Sociaal   Datum: 7/07/2017

De wet Peeters voorziet in uiteenlopende maatregelen/initiatieven om het werk werkbaar en wendbaar te maken.

Loopbaansparen wil de werknemer de mogelijkheid bieden om zijn loopbaan zelf vorm te geven.

De werknemer kan door middel van het opsparen van bepaalde tijdselementen later verlof opnemen.

De tijdselementen die kunnen worden opgespaard worden:

  • Het vrijwillig krediet van overuren (maximum 100 uren per kalenderjaar, mogelijk via bij KB algemeen verbindend verklaarde cao verhoging tot maximaal 360 uren);
  • De conventionele verlofdagen toegekend door een sectorale cao of ondernemingscao waarvan de opname vrij te bepalen is;
  • Aantal uren dat meer werd gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en dat op het einde van de referteperiode het voorwerp kan uitmaken van een overdracht bij toepassing van glijdende werktijden;
  • De overuren waarvan de werknemer de keuze heeft om ze al dan niet in te halen, gepresteerd wegens buitengewone vermeerdering van werk/onvoorziene noodzakelijkheid;
  • Geldpremies (enkel indien een KB dit mogelijk maakt).

De wet Peeters stelde de inwerkingtreding van deze maatregel nog even uit.

Bron:

  • KB 25 juni 2017 tot uitvoering van artikel 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 5 juli 2017.