• nl
Taalkeuze

Maaltijdcheques van 8 EUR mogelijk vanaf 1 januari 2016

Categorie: RSZ   Datum: 12/06/2015

Het sociaal akkoord van 30 januari 2015, gesloten voor de periode 2015-2016, stelt een loonkader vast waarbinnen onderhandelingen kunnen gevoerd worden op sector- en ondernemingsniveau. 

Om de invulling van de in het akkoord voorziene enveloppes (cf. Nieuwsflash van 13 maart 2015) naar netto koopkracht voor de werknemers te faciliteren, heeft de regering het faciaal tarief van de maaltijdcheque verhoogd met 1 EUR (van 7 naar 8 EUR), zonder dat het persoonlijk aandeel van de werknemer (m.n. 1,09 EUR) verhoogd wordt.

Momenteel is een wetsontwerp hangende om erin te voorzien dat de werkgever 1 EUR extra per maaltijdcheque fiscaal kan inbrengen als aftrekbare kost.

Bron:

  • KB van 26 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 8 juni 2015, 32786.
  • Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, Kamer, DOC 54/1131.