• nl
Taalkeuze

Maaltijdcheques voortaan 1 jaar geldig

Categorie: Sociaal   Datum: 9/08/2013

De maaltijdcheque is nog steeds een populair alternatief loonelement dat op een (para)fiscaal vriendelijke manier wordt behandeld. Voor zover de maaltijdcheque voldoet aan een aantal voorwaarden is deze immers volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen en belastingen. Eén van die voorwaarden is dat de maaltijdcheques een beperkte geldigheidsduur heeft van 3 maanden. De geldigheidsduur wordt expliciet op de maaltijdcheque vermeld. 

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10 miljoen EUR per jaar verloren gaat aan vervallen maaltijdcheques. Om die reden wordt de geldigheidsduur van maaltijdcheques verlengd tot 12 maanden (voorheen 3 maanden). Deze verlenging geldt voor maaltijdcheques die worden uitgegeven vanaf 11 augustus 2013 en moet de werknemers die dergelijke loonvorm genieten toelaten om de verworven maaltijdcheques gedurende een langere termijn te gebruiken. 

Let wel: de verlenging is niet van toepassing op reeds uitgegeven maaltijdcheques. Heeft u nog oude cheques waarop een geldigheidsduur van 3 maanden staat vermeld, dan dient u deze ook binnen deze periode te gebruiken.

Bron: 

  • Wet van 14 april 2013 tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 1 augustus 2013, 48031.