• nl
Taalkeuze

Maandelijkse betaling van de ontslagcompensatievergoeding

Categorie: Eenheidsstatuut   Datum: 4/07/2014

Arbeiders die reeds in dienst waren vóór 1 januari 2014 en nadien ontslagen worden door de werkgever, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een ontslagcompensatievergoeding ten laste van de RVA. Deze vergoeding komt bovenop de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding verschuldigd door de werkgever. De vergoeding heeft tot doel het verschil tussen het statuut arbeider en bediende voor het verleden weg te werken. 

Meer info inzake de voorwaarden en de berekening van de ontslagcompensatievergoeding kan u terugvinden in onze nota “Eenheidsstatuut – de Wet”. 

In eerste instantie werd deze ontslagcompensatievergoeding in één keer uitbetaald door de uitbetalingsinstelling. Sinds 1 juni 2014 geldt als algemene regel dat deze vergoeding maandelijks wordt uitbetaald, tenzij de arbeider uitdrukkelijk verzoekt om deze in één keer te ontvangen. 

De C4-formulieren werden in dit opzicht aangepast. Het is de arbeider zelf die deze ontslagcompensatievergoeding moet aanvragen. 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, BS 15 mei 2014 (2de editie), 39446;
  • http://www.rva.be/.