• nl
Taalkeuze

Maatregelen horeca verschenen!

Categorie: Sociaal   Datum: 6/12/2013

In het Belgisch Staatsblad van 27 november 2013 zijn de wettelijke bepalingen verschenen met betrekking tot de horeca, meer bepaald het nieuwe statuut van de gelegenheidswerknemers en de nieuwe doelgroepvermindering voor de werkgevers. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden in de Nieuwsflash van 30 augustus 2013

Ter herinnering: het nieuwe statuut van de gelegenheidswerknemers is in werking getreden op 1 oktober 2013. De nieuwe doelgroepvermindering (gekoppeld aan de vrijwillige invoering van de geregistreerde kassa) treedt in werking op 1 januari 2014. 

Bron:

  • Wet 11 november 2013 houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca, BS 27 november 2013, 92151.
  • Wet 11 november 2013 tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS 27 november 2013, 92153.
  • KB 12 november 2013 inzake de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers in de horecasector,  BS 27 november 2013, 92156.