• nl
Taalkeuze

Maximumbedrag niet-recurrent resultaatsgebonden voordelen verhoogd vanaf 1 januari 2016

Categorie: RSZ   Datum: 12/06/2015

Voor het jaar 2016 krijgen de sociale partners de mogelijkheid om een koopkrachtverhoging te onderhandelen binnen een enveloppe van maximum 0,30% van de loonmassa in netto (cf. Nieuwsflash van 13 maart 2015).

Om de invulling van deze enveloppe naar netto koopkracht mogelijk te maken werd het maximum bedrag (niet-geïndexeerd) voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (CAO nr. 90) verhoogd tot 3.169 EUR.

Het meest recent geïndexeerde cijfer is steeds te raadplegen op onze website via de rubriek ‘sleutelcijfers’.

Momenteel is een wetsontwerp hangende om het fiscale luik aan te passen aan bovenstaande verhoging.

Bron:

  • KB van 26 mei 2015 tot wijziging van artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 8 juni 2015, 32787.
  • Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, Kamer, DOC 54/1131.