• nl
Taalkeuze

Meer sectorale inspanningen voor de jonge werkzoekenden

Categorie: Sociaal   Datum: 15/11/2013

Op de ministerraad van 7 november 2013 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat jongeren die nog geen 26 jaar zijn meer kansen wil bieden op de arbeidsmarkt.

De werkgevers die gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst moeten een inspanning van ten minste 0,05% van de loonmassa uittrekken voor een aantal risicogroepen. De helft hiervan wordt bestemd voor jongeren. Deze doelgroep wordt nu verder uitgebreid tot alle werkzoekende jongeren tot 26 jaar en alle jongeren in opleiding (behalve bachelor- of masteropleiding).

Tevens wordt bepaald op welke manier deze inspanningen voor jongeren worden geconcretiseerd waarbij een betrokkenheid van scholen, opleidingsinstellingen en arbeidsbemiddelingsdiensten wordt beoogd middels het afsluiten van een partnerschap door de vormingsdiensten.

De inwerkingtreding van deze maatregel wordt voorzien op 1 januari 2014.

Bron:

  • Ministerraad van 7 november  2013