• nl
Taalkeuze

Meer verplichtingen voor detachering naar Luxemburg

Categorie: Sociaal   Datum: 19/05/2017

Een Luxemburgse wet van 14 maart 2017 heeft enkele wijzigingen aangebracht aan het Luxemburgse arbeidswetboek. De wijzigingen betreffen o.a. de regels van toepassing bij detachering van buitenlandse werknemers naar Luxemburg.

Wij zetten alles voor u op een rijtje.

Vereiste documenten

Voor u de voorafgaandelijke aangifte kunt uitvoeren, moet u eerst een Luxemburgs BTW-nummer aanvragen bij de “Administration de l'Enregistrement et des Domaines” en desgevallend uw toekomstige prestaties in het kader van de detachering aankondigen bij het Ministerie van Economie (dienst PME). 

U controleert eveneens of uw werknemers gerechtigd zijn om in Luxemburg te werken en te verblijven. Uw werknemers moeten dus beschikken over een identiteitskaart (voor EU-onderdanen) of paspoort en verblijfstitel (niet-EU onderdanen).

Alle documenten moeten vertaald zijn in het Frans of Duits.

Voorafgaandelijke aangifte van de detachering

De voorafgaandelijke aangifte van detachering gebeurt integraal op elektronische wijze via de applicatie “e-Détachement” op de website arbeidsinspectiedienst ITM. Op die manier bekomt men ook de verplichte “badge social”.

Vervolgens kunt u de voorafgaandelijke aangifte van detachering via het elektronisch loket uitvoeren. Volgende gegevens en documenten moeten worden ingevuld of bijgevoegd:

 1. De identificatiegegevens van de werkgever
 2. De naam van de contactpersoon in Luxemburg
 3. Aanvangsdatum en voorziene duur van de detachering
 4. Plaats(en) waar er wordt gewerkt in Luxemburg en de voorziene duur van deze werken
 5. Identiteitsgegevens van de gedetacheerde werknemers
 6. Het beroep of de functie van de betrokken werknemers
 7. Kopie van de arbeidsovereenkomsten en de terbeschikkingstellingsovereenkomst
 8. Het detacheringsformulier A1
 9. Het certificaat van aangifte van occasionele en tijdelijke prestaties bij Ministerie van Economie
 10. BTW-attest
 11. Officiële documenten met de beroepskwalificaties
 12. Loonfiches en betalingsbewijs voor de gedetacheerde werknemers voor de volledige periode (nieuw)
 13. Tijdsregistratiegegevens en dagelijkse arbeidsduur (nieuw)
 14. Kopie van medisch attest bij aanwerving afgeleverd door de bevoegde gezondsheids- en arbeidsdiensten
 15. Kopie van het verblijfsdocument van elke gedetacheerde niet-EU onderdaan.

Badge social

Nadat u de voorafgaandelijke aangifte via de webapplicatie hebt doorlopen, zal in diezelfde applicatie voor elke gedetacheerde werknemer een “badge social” beschikbaar zijn. Het pdf-document kan worden afgedrukt en moet door de gedetacheerde werknemers te allen tijde bijgehouden worden.

Dit document bevat een QR-code die – in geval van controle – de inspectiediensten toegang verleent tot de gegevens in de webapplicatie.

Bron: