• nl
Taalkeuze

Melding van detachering via SIPSI betalend vanaf 1 januari 2018

Categorie: Sociaal   Datum: 17/11/2017

Sinds 1 januari 2017 moeten alle buitenlandse werkgevers die werknemers naar Frankrijk detacheren voorafgaandelijk een detacheringsaangifte “déclaration de détachement” indienen. Deze voorafgaandelijke melding van detachering moet elektronisch gebeuren via de online tool SIPSI (www.sipsi.travail.gouv.fr). Zie ook Nieuwsflash van 6 januari 2017.

Indien de werkgever zijn meldingsplicht niet vervult, dan riskeert hij een boete van 2.000 EUR tot 50.0000 EUR per gedetacheerde werknemer. Bij herhaling wordt het minimumbedrag zelfs op 4.000 EUR gesteld.

Vanaf 1 januari 2018 zal de werkgever een bedrag van 40 EUR per gedetacheerde werknemer moeten betalen. Dit wordt gezien als een bijkomende administratiekost, ten voordele van de Franse Staat, voor het gebruik van dit onlinesysteem. Het bedrag zal moeten worden betaald via een speciaal daartoe voorziene website. Pas na deze betaling wordt de verklaring of het attest afgeleverd.

Er is nog een publicatie nodig van het decreet dat deze nieuwe bijdrage instelt en de modaliteiten ervan nader bepaalt.

Deze meldingsplicht betekent dus een extra kost voor de werkgever. Doordat een aangifte geldig is voor maximum zes maanden, zal dit een kost van 80 EUR uitmaken per gedetacheerde werknemer indien deze voor een jaar in Frankrijk gaat werken.

De vraag rijst dan ook in welke mate dit verenigbaar is met het vrij verkeer van werknemers. Immers, volgens dit principe hebben werknemers het recht om in een andere EU-lidstaat te werken en op gelijke voet met de onderdanen van die lidstaat te worden behandeld. Door de invoering van een betalende meldingsplicht wordt dit principe echter ondermijnd.

Bron :

  • Décret français n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales.