• nl
Taalkeuze

Minimumbedrag wet betaalde sportbeoefenaars: 9.208 EUR voor periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014

Categorie: Sociaal   Datum: 6/06/2013

De wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars is enkel van toepassing op sportbeoefenaars van wie het loon een welbepaald minimum grensbedrag overschrijdt. Dit minimumbedrag wordt jaarlijks bij KB vastgesteld.

Het KB van 21 mei 2013 legt dit bedrag vast op 9.208 EUR voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 (voorheen: 9.027 EUR).

De meest recente bedragen met betrekking tot de sportbeoefenaars zijn terug te vinden op onze website my.easypay-group.com, onder rubriek ‘Juridische info’, ‘Sleutelcijfers’ in het document ‘Sportbeoefenaars’.

Bron:

  • KB 21 mei 2013 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 30 mei 2013, 34764.