• nl
Taalkeuze

Minister De Block werkt aan re-integratietraject voor langdurig zieken

Categorie: Sociaal   Datum: 7/08/2015

In het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 en de programmawet van 19 december 2014 werd voorzien om verder in te zetten op de re-integratie van personen die arbeidsongeschikt zijn. 

Het re-integratietraject dat op heden uitgewerkt wordt door minister De Block is geenszins een verplichting.

Het re-integratietraject voor langdurig zieken zou nog voor het einde van het jaar in voege treden. Het streefdoel bestaat erin om in 2016 tienduizend trajecten te realiseren en dit aantal op te drijven naar twaalfduizend in 2017 en veertienduizend in 2018.

Op de website van minister De Block wordt beschreven hoe het re-integratietraject concreet zal verlopen. Het volgende wordt vermeld:

“Tot nu toe oordeelt enkel de adviserend geneesheer of een langdurig zieke in aanmerking komt voor een re-integratietraject. De adviserend geneesheer stelt daarop al dan niet een geïndividualiseerd traject voor.

In het nieuwe systeem maakt de adviserend geneesheer nog altijd uit voor wie een re-integratietraject aangewezen is en voor wie niet. De daaropvolgende fase is nieuw: als de zieke in aanmerking komt voor re-integratie, dan zal de adviserend geneesheer contact opnemen met de arbeidsgeneesheer van het betrokken bedrijf omdat die een beter zicht heeft op de concrete mogelijkheden in het bedrijf.

Via een beveiligd elektronisch systeem zullen beide artsen relevante medische gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. En die extra info moet de adviserend geneesheer een completer zicht geven op de problemen van de langdurig zieke. Daardoor zal hij, samen met de patiënt én de werkgever, een re-integratietraject kunnen uitstippelen dat optimaal is aangepast aan de mogelijkheden en de wensen van de zieke.

Als re-integratie bij dezelfde werkgever niet mogelijk is, dan wordt bekeken of de langdurige zieke elders in de sector aan de slag kan gaan. En als dat niet lukt, dan kan hij via een bijscholing – volledig terugbetaald door het Riziv – zijn carrière een andere wending geven. De gewestelijke beroepsinstellingen moeten de zieke begeleiden naar de juiste opleiding”.

Bron: