• nl
Taalkeuze

Ministerraad: Doelgroepvermindering eerste aanwervingen - harmonisering bedragen

Categorie: RSZ   Datum: 16/12/2016

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tot doel heeft de bedragen van de doelgroepvermindering bij de aanwerving van een derde tot een zesde werknemer te harmoniseren en te verhogen.

In de Nieuwsflash van 14 november 2016 werd deze wijziging reeds besproken.

Deze nieuwe bedragen zullen van toepassing zijn op aanwervingen vanaf 1 januari 2017.

Bron:

  • Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer;
  • Persbericht Ministerraad 9 december 2016, http://www.presscenter.be/.