• nl
Taalkeuze

Ministerraad voert opleidingssysteem tijdens tijdelijke werkloosheid in

Categorie: Sociaal   Datum: 21/02/2014

Op de ministerraad van 14 februari 2014 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in een aantal maatregelen die werkgevers ertoe moeten aanzetten om opleidingen te organiseren tijdens bepaalde periodes van economische werkloosheid.

De maatregelen die voorzien worden, hebben enkel betrekking op de periodes van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van gebrek aan werk wegens economische redenen. Men wil de werkgever aanmoedigen om op deze momenten opleidingen te organiseren.

De werkgever moet vermelden dat hij over een opleidingsplan beschikt wanneer hij de collectieve mededelingen aan de RVA bezorgt. Indien de werkgever deze verplichting niet naleeft, wordt er voorzien in een beperking van de stelsels van economische werkloosheid waarvan de werkgever gebruik kan maken. 

Bron: