• nl
Taalkeuze

Ministerraad voorziet uitbreiding lijst van erkende wetenschappelijke instellingen in kader van vrijstelling doorstorting BV wetenschappelijk onderzoek

Categorie: Sociaal   Datum: 11/04/2014

De ministerraad van 4 april 2014 keurde een koninklijk besluit goed dat de lijst van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen uitbreidt die in aanmerking komen voor de vrijstelling tot doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

De wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die erkend zijn, kunnen voor hun onderzoekers een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 80% toepassen.

Erkenning vanaf 1 januari 2012:

 • Nationale Proeftuin voor Witloof
 • BB-consult
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
 • Passiefhuis-Platform

Erkenning vanaf 1 januari 2013:

 • Natuurpunt Studie
 • Natagora
 • Brussels Heart Center
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen
 • Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
 • Inagro
 • Vlaams Gebarentaalcentrum
 • Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Observatoire social européen
 • Association pour le droit des Etrangers
 • Belgische Rode Kruis - Transfusion Research Center

Erkenning vanaf 1 mei 2013:

 • Centre de Documentation et de Coordination Sociales - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
 • Agrobeheercentrum Ecokwadraat

(*) De volledige lijst staat in de bijlage bij IIIquater van het WIB 92.

Bron: