• nl
Taalkeuze

Mobiliteitsbudget uitgesteld naar 1 januari 2019

Datum: 4/10/2018

De reeds aangekondigde invoering (zie ook Nieuwsflash van 3 augustus 2018) van het mobiliteitsbudget loopt momenteel wat vertraging op.

Het mobiliteitsbudget zou, zoals eerder aangekondigd, in werking treden op 1 oktober 2018, doch werd deze vooropgestelde timing niet gehaald.

Op 27 juli van dit jaar keurde de ministerraad reeds het wetsontwerp goed, maar het is tot op heden nog wachten op het advies van de Raad van State vooraleer het wetsontwerp in tweede lezing kan worden goedgekeurd.

Momenteel wordt 1 januari 2019 vooropgesteld als nieuwe datum van inwerkingtreding.

Bron:

  • Diverse persberichten.